latviešu

Naudas atgriežansas noteikumi

Preču atgriešanas politika

  1. www.linenroomlatvia.com pircējam, kas ir patērētājs ir tiesības, nenorādot iemeslus, 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no Preces, ja tā netika lietota vai nav sabojāta un iepakojums nav bojāts vairāk, kā tas bija nepieciešams, lai apskatītu preci.
  2. Preču atgriešana veicama, nosūtot preci atpakaļ pa pastu uz SIA Dzīpari S, Pils iela 21b, Alūksne vai pēc vienošanās nosūtot preci uz pakomātu. Preces atgriešanas izdevumus sedz pircējs.
  3. Saņemot atgriezto preci un novērtējot tās stāvokli, Pārdevējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preces atgriešanas atmaksā Pircējam naudu par Preci un tās piegādes izdevumus.
  4. Prece ir jāatgriež oriģinālajā iepakojumā.
  5. Pircējs nevar izmantot tiesības atgriezt interneta veikalā pirktās Preces, ja prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta (pielāgota Pircēja personīgajām vajadzībām);
  6. Tiesības, kas paredz, nenorādot iemeslus, 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no distances līguma, uz juridiskām personām (uzņēmējiem) neattiecas.

Preces kvalitāte:

  1. Preču fotogrāfijas ir paredzētas tikai ilustratīviem nolūkiem, oriģinālie produkti var atšķirties no attēlotajiem. Norādītās fotogrāfijas nevar tikt izmantotas kā pretenziju pamats. Prece uzskatāma par atbilstošu, ja tā atbilst interneta veikalā sniegtajam modelim un aprakstam.
  2. Ja piegādāta neatbilstošas kvalitātes Prece, Pircējs var sazināties ar mums, rakstos uz e-pastu inga@dzipars.lv un mēs vienosimies par naudas atgriešanu vai preces aizvietošanu ar citu.
  3. Preces ražotāja garantijas saistības ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja nav pārkāpti Preces kopšanas noteikumi. Pirms Preces lietošanas Pircējam rūpīgi jāizlasa Preces kopšanas instrukcijas.
  4. Strīdi starp Pircēju un Pārdevēju risināmi savstarpēju sarunu ceļā. Ja Pārdevējs atsakās apmierināt Pircēja sūdzību vai Pircējs nepiekrīt Pārdevēja piedāvātajiem risinājumiem un nosaka, ka tā tiesības vai intereses tika pārkāptas, Pircējs var iesniegt sūdzību Patērētāju ārpus tiesas strīdu risināšanas komisijā , kas risina patērētāju strīdus (vairāk informācijas par strīdu risināšanu pieejama http://www.ptac.gov.lv/lv).